Over de liederen

2 Dit is de dag, dit is het uur

‘Dit is de dag, dit is het uur’ is een Pinksterlied, gedicht door Sytze de Vries. We gebruiken dit lied om naar Pinksteren toe te zingen. Ook doet het denken aan de vraag die velen nu bezighoudt: is de wereld ná de lockdown anders dan die ervoor? Henk heeft geprobeerd muziek te componeren die qua sfeer aansluit bij het eerste lied, maar tegelijk nieuw klinkt. Hij heeft zich laten inspireren door de aloude Pinksterhymne ‘Veni Creator Spiritus‘.

De volledige tekst van Sytze de Vries (1945):

Dit is de dag, dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloof!d


Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.


Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.


Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord
.

Wat nog ontbreekt, ten dele is,
wordt heel: de Geest vult ons gemis.
De raadsels zullen open gaan.
Ten volle zullen wij verstaan.


Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont
.

Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur.